Keperluan Minimum Sistem Akaun MUAB v2.2

Pastikan peranti anda memenuhi keperluan minimum yang di tetapkan untuk memastikan anda dapat menggunakan sistem akaun kami.

Klik gambar untuk tonton video promo

Berikut adalah spesifikasi yang di perlukan untuk menggunakan Sistem Akaun MUAB v2.2.

Item
Keperluan Minimum
Keperluan Di Sarankan
Peranti

Komputer Peribadi

Laptop

Sistem Operasi

Windows 2000 & ke atas

Windows 8 & ke atas

Aplikasi

Microsoft Excel 97 & ke atas

Microsoft 2013 & ke atas